Dünyada Facebook Kullanım Oranları – Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyada Facebook Kullanım Oranları – Türkiye Kaçıncı Sırada?

Kullanıma sunulduğundan bugüne kadar dünyada en çok giriş yapılan sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook’a en çok aktif kullanıcı sağlayan 5. şehir İstanbul oldu. Kullanıcı sayıları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Türkiye nüfus bazında incelendiğinde dünyada 19.sırada olmasına rağmen İstanbul şehirler arası Facebook kullanıcıları içinde 5 olmayı başarmıştır. İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri içerisinde 11.sırada yer almaktadır.

Ülke nüfusu bakımından dünyada 19.sırada yer almamıza rağmen sosyal medya kullanım oranlarından ilk 7 ülke içersin de yer almamızın sebebini analiz etmeye çalıştığımızda ortaya çıkan sonuçlar oldukça düşündürücü bir hal alıyor.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları Artıyor

Türkiye her geçen gün sosyal medya kullanım oranı artan bir ülke. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya kullanım oranlarındaki arış eğitim ve kültürel yapı ile alakalı olduğu sonucu ile karşılaşmaktayız. Eğitim seviyesi ve entelektüel insan sayısı ne kadar az ise sosyal medya kullanım oranlarının o kadar fazla. Ayrıca toplumsal davranışlarda sosyal medya kullanımı fazlasıyla etkilemekte. Ayrıca yapılan araştırmalarda baskıcı ve tutucu toplumlar için; insanlar günlük hayatta gerçekleştiremediği içinde bastırmaya çalıştığı duygularını sosyal medya kullanarak dışa vurmaya çalıştığı sonucuna da ulaşılıyor.

Bu bağlamda sosyal medya kullanım oranlarını inceleyecek olursak nüfus sayısı fazla olan ülkede Facebook kullanımı fazladır sonucuna ulaşmak biraz daha ilkel bir çıkarım olarak kalabiliyor.

Ülkelerin Facebook Kullanım Oranlarına Göre Sıralaması

  1. Hindistan (Ülke Nüfusu: 1,324 Milyar / Facebook Kullanım Oranı: 241 Milyon)
  2. Meksika (Ülke Nüfusu: 127,5 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 85 Milyon)
  3. Endonezya (Ülke Nüfusu: 261,1 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 126 Milyon)
  4. Brezilya (Ülke Nüfusu: 207,7 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 139 Milyon)
  5. ABD (Ülke Nüfusu: 325,7 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 240 Milyon)
  6. İngiltere (Ülke Nüfusu: 53,01 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 44 Milyon)
  7. Türkiye (Ülke Nüfusu: 80,45 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 56 Milyon)
  8. Tayland (Ülke Nüfusu: 68,86 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 57 Milyon)
  9. Fransa (Ülke Nüfusu: 66,9 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 50 Milyon)
  10. Almanya (Ülke Nüfusu: 82,67 Milyon / Facebook Kullanım Oranı: 46 Milyon)

Yukarıda ki tablo incelendiğinde nüfus oranları ile Facebook kullanımlarının artışı ya da azalışı ile alakalı bir durum söz konusu değil. Birim bazda bakıldığında eğitim ve sosyokültürel durumların sosyal medya kullanımını çok fazla etkilediğini anlayabiliyoruz.

Türkiye’nin En Kalabalık Şehri İstanbul’da Facebook Kullanan Sayısı Artıyor

Türkiye Facebook kullanım oranlarına bakıldığında dünya da 7.sırada yer almaktadır. Ancak ülke sosyal medya kullanım oranını ileriye çeken şehir İstanbul dışarıdan çok fazla göç alması ve eğitimli insan oranın sürekli azalmasından kaynaklı olarak sosyal medya kullanımı her geçen dakika giderek artmaktadır.

Yorum Yap
0 Yorum yapan